סרט תיעודי

הסרט התיעודי "מחנה הריכוז דכאו 1945-1933" (1969)

הקרנה באולם הקולנוע שבמבנה המינהלה לשעבר.

הצפייה בסרט התיעודי אינה מומלצת לילדים מתחת לגיל 13.

גרמנית: 9:30, 11:00, 13:30, 14:30, 15:30

אנגלית: 10:00, 11:30, 12:30, 14:00, 15:00

איטלקית: 10:30

צרפתית: 13:00

לצערנו, לא ניתן לשריין כרטיסים מראש.

קיימת אפשרות להקרין את הסרט התיעודי בשעות 12:00 ו-16:00. אנא הגישו את בקשתכם במרכז המבקרים.

אולם הקולנוע כולל 250 מקומות ישיבה.

הערות לסרט התיעודי "מחנה הריכוז דכאו 1945-1933" (1969)

הסרט הופק ב-1969 בהזמנת ועד האסירים הבינלאומי של דכאו (Comité International de Dachau). מאז חלפו 40 שנים והסרט אינו משקף עוד את מצב המחקר העדכני. בין השאר, מופיעים בו נתונים מספריים שאינם עדכניים עוד. לפיכך, בהציגו את תולדות מחנה הריכוז דכאו מנקודת מבטו של ועד האסירים – יש לראות בסרט תיעודי זה מקור היסטורי חשוב לכשעצמו: הוא מספר את סיפור מחנה הריכוז דכאו בהתאם למידע שהיה זמין ב-1969.