ארכיון אורקולי

מאז שחרור מחנה הריכוז דכאו ומחנות המשנה שלו ועד היום נעשה תיעוד נרחב ובוצעו ראיונות רבים שהוקלטו בווידאו ובקול. מהתקופה הנאצית אין הקלטות אורקוליות. כמעט כל ההפקות העצמיות של אתר ההנצחה עברו בינתיים דיגיטציה. ראיונות רבים תומללו ותורגמו.

האוסף

באוסף הקלטות האורקוליות כלולים תחומים אלה:

  •         ראיונות עם ניצולי מחנה הריכוז דכאו
  •         סרטי תעודה לטלוויזיה שעיסוקם הוא סביב מחנות הריכוז, ההתנגדות, השואה, הנאציזם בכללותו וכן ההתמודדות עם הנאציזם והפעילות באתרי ההנצחה.

השימוש

באולם הקריאה מוצעים לעיון רק חומרים השמורים באמצעים דיגיטליים. יש להקפיד על תיאום מראש מוקדם ככל שניתן (לפחות ארבעה ימי עבודה לפני מועד הביקור המתוכנן, בטלפון, בכתב או בדוא"ל). לצורך צפייה בחומרים, יש להביא מחשב נייד עם כונן DVD ואוזניות.

 טלפון: +49 (0) 8131 / 66997-115

  פקס: +49 (0) 8131 / 2235

 כתוב דוא"ל