נגישות

אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו שואף להנגשתו המרבית ועושה מאמצים להסרת המכשולים הקיימים. לצערנו, בשלב זה אין הדבר אפשרי בכל האזורים. עד כה ננקטו צעדים אלה:

הנגשת תחנת האוטובוס של אתר ההנצחה דכאו לבעלי מוגבלויות.

לצערנו, הנגשת המתחם החיצוני של אתר ההנצחה כרוכה בקשיים עקב חיפוי החצץ. אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו מעמיד לרשות בעלי מוגבלויות כיסאות גלגלים וקלנועיות להשאלה, למען שיפור הנגישות.

הכניסות האלה הונגשו באמצעות רמפות:

  • מבנה המינהלה לשעבר (התערוכה הראשית)
  • צריף משוחזר (תערוכה)
  • המשרפה לשעבר
  • כלא המחנה לשעבר (תערוכה)
  • חדרי סמינרים

כמו-כן אוחדו מפלסי הרצפה בתוך המבנים של אתר ההנצחה לשיפור הנגישות.

שירותי נכים ממוקמים הן במרכז המבקרים ובתערוכה הראשית שבמבנה המינהלה לשעבר והן בסמוך לחדרי ההסמינרים.