כללי הביקור

ברוכים הבאים לאתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו! אתר ההנצחה בימינו מהווה מקום התייחדות עם זכרם של האסירים שנכלאו במחנה הריכוז דכאו ושל יותר מ-41,500 הנספים בו. האתר נושא אופי של בית עלמין, של אבלות ושל שימור זכר הנספים. אנא הקפידו לכבד את הכללים שנועדו לסייע בידינו במשימת שימור המקום:

 • סגל ההוראה וההדרכה, מורים, מחנכים ומדריכי קבוצות אחראים להתנהגותם הנאותה של בני הנוער שאותם הם מלווים.
 • קיומם של סיורים לימודיים באתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו מותר אך ורק למורשים מטעם מחלקת ההדרכה של אתר ההנצחה.
 • מומלץ שלא לבקר במתחם, בתערוכות ובמשרפות לשעבר בלוויית ילדים מתחת לגיל 12.
 • אנא הקפידו על לבוש ההולם את מקום.
 • אין לגעת בשרידי המחנה או בפריטים המוצגים בתערוכות. ערכם רב מכיוון שאין להם תחליף. המבקרים אחראים לכל נזק שייגרם על ידם.
 • בשל מגבלות שימור המורשת, לא הוסדרו כל השבילים במחנה המעצר לשעבר, ולא כל המבנים נגישים למעבר בכיסא גלגלים. לקבלת סיוע, אנא פנו לעזרת הצוות במרכז המבקרים.

אסור

 • לפגוע בכבוד הנספים בכל דרך שהיא.
 • ללבוש פרטי לבוש או לענוד סמלים שבהתאם לדעה המקובלת מקור ייצורם או הפצתם בחוגי הימין הקיצוני.
 • לפגוע בכבוד הזולת ובכלל זה על רקע מוצא, צבע עור או דת.
 • להשאיר חפצים ללא השגחה.
 • במתחם המחנה לשעבר:
  • לעשן, לאכול ולשתות משקאות אלכוהוליים.
  • להכניס כלי רכב מכל סוג שהוא.
  • לשאת או להניף דגלים ודגלונים.
  • להשתמש במכשירי מדיה הכוללים רמקולים.
 • לשכפל תכנים של הסיורים המודרכים באופן מלא או חלקי מבחינה מילולית – בסרטים, בקטעי אודיו או במוצרי דפוס, אם במדיה מסורתית ואם במדיה דיגיטלית (אינטרנט, רשתות חברתיות וכד').

כלבים

לתשומת לבכם, הכנסת כלבים אסורה בכל מתחמי אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו, למעט כלבי נחייה לעיוורים וכלבי סיוע המסומנים בהתאם.

הרשאות באישור מראש מהנהלת אתר ההנצחה

 • לכל סוג של צילום והקלטת קול לצרכים מסחריים
 • להפצתם של מוצרי דפוס מכל סוג שהוא
 • לביצוע סקרים בקרב מבקרים וצוות האתר
 • להבאת שלטים וכרזות לסוגיהם ולתלייתם
 • לאירועים, לטקסי הנצחה עצמאיים, להפגנות
 • למופעים מוזיקליים ואמנותיים

הגבלת כניסה

אתר ההנצחה דכאו שומר לעצמו את הזכות למנוע את כניסתם למקום של יחידים, מפלגות וארגונים שבלטו או שבולטים בהתבטאויות אנטי-דמוקרטיות, גזעניות, אנטישמיות או אחרות הנוגדות את רוח המקום, וכן למנוע את השתתפותם באירועים.

צוות אתר ההנצחה מונחה לאכוף כללים בסיסיים אלה בעת הביקור באתר ההנצחה. צוות האתר מוסמך להורות לקהל להתנהג בהתאם. מבקרים שלא יישמעו להוראות אלה עלולים להיות מורחקים מהמתחם.

אנו מודים לכם על ההבנה!

 

הנהלת אתר ההנצחה