הארכיון

הארכיון של אתר ההנצחה אינו מאויש כרגע בשל מחלה. אנחנו מתנצלים על עיכוב במענה.

עם הקמת אתר ההנצחה של מחנה הריכוז נוסדו גם ארכיון וספרייה. רוב המסמכים הכתובים הם העתקים ומרבית התצלומים הם שעתוקים. כל המסמכים נשמרים בתנאי אקלים מיטביים. הארכיון ממוקם בחדרי המינהלה של אתר ההנצחה של מחנה הריכוז.

מלאי

הארכיון אוסף חומרים על מחנה הריכוז דכאו ומחנות המשנה שלו. הוא כולל הן את הרקע להקמת מחנה הריכוז ובעיקר את תולדות המחנה לאחר שחרורו והן את תולדות אתר ההנצחה. בארכיון שמורים פרטים על אסירים שנכלאו במחנה הריכוז דכאו או שעבדו במתחם האס-אס וכן מידע על סוגיות רלוונטיות.  את טפסי הבקשה לחיפוש ניתן למצוא תחת "חיפוש אנשים ונושאים".

חלק גדול מהמסמכים ומהתצלומים עבר דיגיטציה. המסמכים ניתנים לעיון במאגר המידע של הארכיון באולם הקריאה.ספר המצאי כולל סקירה כללית על צורת ניהול האוסף

בארכיון מצויים סוגי אוספים אלה:

  •         מסמכים כתובים (עזבונות, זיכרונות, ביוגרפיות, מסמכים מתוך הליכים משפטיים)
  •         תצלומים
  •         מפות ותכניות
  •         קטעי עיתונות

 

השימוש

הארכיון פתוח לכל המעוניין. חיפוש מידע על אנשים אינו מוגבל למעגל קרוביו של המחפש. על השימוש חלות תקנות ההגנה של חוק הארכיונים הבווארי ותקנות השימוש.

כל המסמכים הנגישים יוצגו לעיון באולם הקריאה. בארכיון זמינות עשר עמדות עבודה. כמו-כן יש בו שני מסופי גישה למאגר המידע, המיועדים לחיפוש עצמאי של המשתמשים. במידה שהמסמכים הפרטניים שוחררו להפצה, צוות הארכיון יוכל להכין מהם עותקים דיגיטליים או צילומים על נייר. פרטים בלוח העמלות.

שעות פתיחת הארכיון

ארכיון אתר ההנצחה של מחנה הריכוז פתוח לקהל הרחב בימים ג' עד ו' בשעות 9:00 עד 17:00, בתיאום מראש.

תיאום ביקור בארכיון

הקפידו להירשם מוקדם ככל האפשר (לפחות שלושה ימי עבודה לפני הביקור המתוכנן, במייל archiv@kz-gedenkstaette-dachau.de).

חיפוש אנשים ונושאים

שמותיהם של אסירי מחנה הריכוז דכאו ונתוני כליאתם תועדו במסמכים שונים ששרדו בחלקם. רשימת האסירים הדיגיטלית כוללת את נתוני כליאתם של למעלה מ-90% מכלל 200,000 האסירים ויותר שנכלאו במקום. עם זאת, תיקיהם של האסירים שנכלאו ב"מחנה המעצרים ההגנתיים" הושמדו בידי האס-אס זמן קצר לפני שחרורו של המחנה. גם תצלומי השירות שנועדו לצורכי זיהוי לא שרדו. אנו גם חוקרים את גורלם של שבויי המלחמה הסובייטים שנרצחו במטווח הברטסהאוזן.

צוות הארכיון ישמח לענות על שאלותיכם בכל סוגיה הנוגעת למחנה הריכוז דכאו ולאתר ההנצחה של מחנה הריכוז. ניתן לפנות אלינו גם בשאלות לגבי נושאים נוספים, כגון יחידות האס-אס שהיו אמונות על שמירת המחנות, מחנה המעצר דכאו (1948-1945) ומחנה הפליטים דכאו-מזרח (1965-1948).

שאלות לארכיון יש להפנות ל:

 טלפון: +49 (0) 8131 / 66997-115

  פקס: +49 (0) 8131 / 2235

 כתוב דוא"ל