Archiwum

Archiwum Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau jest obecnie nieczynne z powodu choroby. Prosimy mieć wyrozumienie, że może dojść do opóźnień w opracowaniu pytań z zakresu wszystkich tematów związanych z obozem koncentracyjnym.

Tworząc Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau w 1965 r., założono również archiwum i bibliotekę. Większość dokumentów pisemnych stanowią kopie, większość zdjęć to reprodukcje. Oryguinalne dokumenty są przechowywane w optymalnych warunkach klimatycznych. Archiwum mieści się w pomieszczeniach administracyjnych Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau.

Zasoby

Archiwum gromadzi dokumenty dotyczące obozu koncentracyjnego Dachau i jego podobozów. Zawiera również materiały na temat okoliczności powstania obozu i przede wszystkim jego dziejów powojennych oraz historii Muzeum-Miejsca Pamięci. Archiwum udziela informacji o osobach więzionych w KZ Dachau lub funkcjonariuszach SS jak również informacji merytorycznych. Stosowne wnioski znajdą Państwo w rubryce „Badania osobowe i tematyczne“.

Większość zasobów pisemnych i zdjęć została zdigitalizowana. Dokumenty są dostępne w czytelni, w bazie danych archiwalnych. Lepsze rozeznanie w zasobach umożliwia repertorium.

Archiwum dysponuje następującymi zbiorami:

  • dokumenty pisemne (spuścizny, wspomnienia, biografie, dokumenty procesowe)
  • zdjęcia
  • mapy i plany
  • wycinki prasowe

Korzystanie

Archiwum jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Kwerendy osobowe nie są ograniczone do kręgu rodziny. Obowiązują przepisy Bawarskiej Ustawy Archiwalnej (Bayerisches Archivgesetz) oraz Regulamin korzystania z archiwum.

Ze wszystkich udostępnionych do wglądu dokumentów można korzystać w czytelni. Znajduje się tam dziesięć stanowisk pracy, utworzono także dwa stanowiska z dostępem do bazy danych, przy których można prowadzić własne kwerendy. Jeżeli przepisy nie zabraniają przekazywania dokumentów, to pracownicy archiwum na życzenie mogą sporządzić kopię cyfrową lub w wersji papierowej. Szczegóły regulują Przepisy dotyczące opłat.

Godziny otwarcia archiwum

Po uprzednim zgłoszeniu można korzystać z zasobów archiwum i biblioteki od wtorku do piątku w godzinach 9-17.

Zgłoszenie wizyty w archiwum

Terminowa rejestracja wizyty w archiwum wymagana jest z trzydniowym wyprzedzeniem za pośrednictwem strony archiv@kz-gedenkstaette-dachau.de.

Kwerendy dotyczące osób i tematów

Nazwiska i okresy pobytu więźniów KZ Dachau były zapisywane w różnych dokumentach i częściowo zachowały się do dziś. Cyfrowy rejestr więźniów zawiera dane dotyczące pobytu w obozie ponad 90 procent z ponad 200.000 osadzonych. Akta więźniów z obozu zatrzymań prewencyjnych zostały zniszczone przez esesmanów na krótko przed wyzwoleniem obozu. Nie zachowały się również zdjęcia policyjne. Prowadzimy też badania na temat radzieckich jeńców wojennych, których egzekucje wykonywano na strzelnicy Herbertshausen.

Pracownicy archiwum odpowiedzą na Państwa pytania z zakresu wyszystkich tematów związanych z obozem koncentracyjnym Dachau oraz Muzeum-Miejscerm Pamięci Dachau. Mogą Państwo kierować do nas zapytania dotyczące innych tematów jak obóz SS, obóz dla internowanych (1945-1948) czy osiedle mieszkaniowe dla wysiedleńców „Wohnsiedlung Dachau-Ost“ (1948-1965).

Zapytania do archiwum prosimy kierować na:

 Tel.: +49 (0) 8131 / 66997-115

  Faks: +49 (0) 8131 / 2235

 Napisz e-mail

Proszę uwzględnić, ze opracowanie Państwa pytan może obecnie potrwać kilka tygodni.