Kolekcja przedmiotów

Zasoby

Kolekcja zgromadzona w Muzeum-Miejscu Pamięci Dachau składa się z licznych przedmiotów, prac artystycznych, pozostałości architektonicznych lub dóbr ruchomych z terenu obozu oraz artefaktów archeologicznych.

Przeważająca większość obiektów pochodzi z czasów obozu koncentracyjnego Dachau, ale jest też sporo przedmiotów powojennych. Należą do nich obiekty z obozu dla internowanych zbrodniarzy nazistowskich,liczne tablice pamiątkowe z Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau oraz pozostałości z czasów korzystania przez armię amerykańską z dawnego obozu SS.

Większość zbiorów stanowią przedmioty codziennego użytku, wykorzystywane w pracy lub rzeczy osobiste byłych więźniów obozu koncentracyjnego. W zasobach znajdują się też pozostałości z obozu SS. Kolekcja artystyczna składa się głównie z prac graficznych i obrazów, które powstały albo podczas przebywania w obozie, albo po wyzwoleniu w ramach rozrachunku z czasem spędzonym w obozie.

Przeważającą część kolekcji stanowią darowizny, ale wzbogacają ją również obiekty wypożyczone i zakupione. Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau stale poszerza swoją kolekcję i cieszy się na składane mu oferty interesujących przedmiotów, mogących ją uzupełnić.

Od 1998 r. na terenie oraz w otoczeniu byłego obozu koncentracyjnego Dachau prowadzone były wykopaliska archeologiczne. W trakcie prac znaleziono między innymi butelki, fragmenty naczyń i amunicji.

Korzystanie

Kolekcja została w większości zinwentaryzowana i mniej więcej w połowe skatalogowana w bazie danych. Jak dotąd tylko niewielka część znalezisk archeologicznych trafiła do bazy danych, gdzie można je znaleźć.

Kolekcja trójwymiarowych przedmiotów stanowi – obok kolekcji archiwalnej – ważny filar pracy badawczej Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau. Liczne przedmioty zostały włączone do ekspozycji stałej lub są prezentowane podczas ekspozycji czasowych. Ich wypożyczenie nie jest możliwe.

 Tel.: +49 (0) 8131 / 66997-141

  Faks: +49 (0) 8131 / 2235

 Napisz e-mail

Sukienka dziewczynki z naszytym czerwonym trójkątem
Sukienka dziewczynki z naszytym czerwonym trójkątem
Samodzielnie wystrugane szachy
Samodzielnie wystrugane szachy