Biblioteka

Zasoby

Biblioteka naukowa Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau gromadzi publikacje, koncentrujące się na następujących tematach:

 • obóz koncentracyjny Dachau i jego podobozy
 • system obozów koncentracyjnych i szczegółowe badania na temat obozów koncentracyjnych
 • narodowy socjalizm
 • faszyzm
 • II wojna światowa
 • opór i prześladowania
 • sądownictwo i zbrodnie nazistowskie
 • kultura pamięci
 • pedagogika miejsc pamięci i dydaktyka historyczna
 • artystyczny obrachunek z narodowym socjalizmem
 • badania nad poszczególnymi grupami ofiar

Biblioteka dysponuje również rzadkimi wspomnieniami i relacjami ocalałych więźniów KZ, opublikowanymi przede wszystkim w okresie powojennym. Uzupełnienie zbiorów bibliotecznych stanowi ponad 300 częściowo nieopublikowanych prac uczniów i studentów.

Na zasoby biblioteczne składa się w sumie 17.000 mediów. Biblioteka dysponuje ponadto ponad setką czasopism, z czego aktualnie abonuje około dwudziestu tytułów.

Korzystanie

Prosimy o uprzednie zgłoszenie swojej wizyty w bibliotece, która jest publicznie dostępną biblioteką prezencyjną. Wypożyczanie książek jest niemożliwe. Ze zbiorów bibliotecznych można korzystać wyłącznie na miejscu. W tym celu użytkownicy biblioteki i archiwum mają do dyspozycji wspólną czytelnię z dziesięcioma miejscami do pracy.

Istnieje możliwość sporządzenia pojedynczych kserokopii za opłatą zgodną z regulaminem opłat. Informacje o księgozbiorze można znaleźć na miejscu w bazie danych. Samodzielne poruszanie się po bibliotece nie jest możliwe.

Biblioteka Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau jest członkiem zrzeszenia Arbeitsgemeinschaft der Gedenkstättenbibliotheken (AGGB). Wspólny katalog online AGGB zawiera aktualnie zasoby 20 bibliotek specjalistycznych. Zasoby biblioteczne Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau są w nim dostępne online.

Godziny otwarcia biblioteki

Po uprzednim zgłoszeniu można korzystać z zasobów archiwum i biblioteki od wtorku do piątku w godzinach 9-17.

Zgłoszenie wizyty w bibliotece

Wymagane jest terminowe – cztery dni robocze przed planowaną wizytą – zgłoszenie swojej wizyty w bibliotece. Zgłoszenia można dokonać drogą pocztową, telefoniczną bądź elektroniczną.

 Tel.: +49 (0) 8131 / 66997-141

  Faks: +49 (0) 8131 / 2235

 Napisz e-mail