Muzeum – Miejsce Pamięci Dachau od 1945 r. do dzisiaj

Kwiecień – czerwiec 1945 r.

Obóz służył za schronienie byłym więźniom, chorym i bezpaństwowcom, lub czekającym na repatriację. Wojska amerykańskie zaopatrywały ich w żywność i leki.

Więźniowie w szpitalnych koszulach na pryczach. Opiekują się nimi amerykańscy żołnierze (USHMM)

Amerykańscy żołnierze opiekują się byłymi więźniami chorymi na tyfus, kwiecień/maj 1945 (USHMM)

Lipiec 1945 – lato 1948

Wojska amerykańskie przekształciły były obóz SS oraz były obóz więźniarski w obóz dla internowanych działaczy NSDAP i członków SS. Na terenie byłego obozu SS odbyła się seria procesów (Dachauer Prozesse). Przed amerykańskim trybunałem wojskowym przeprowadzono 489 postępowań i wystąpiono z 672 oskarżeniami.

Sala sądowa z perspektywy widza: za ławą sędziowską siedzi ośmiu sędziów, za nimi wisi flaga USA. Na prawo od ławy sędziowskiej zajmują miejsce referenci. Publiczność stawiła się w komplecie (USHMM)

Sala sądowa podczas procesów w Dachau, grudzień 1945 (USHMM)

1948

Wojska amerykańskie przekazały teren byłego obozu więźniarskiego landowi Bawarii. Rząd Bawarii zdecydował o utworzeniu tam obozu przejściowego dla wysiedleńców, który później otrzymał nazwę „Wohnsiedlung Dachau Ost“ (osiedle mieszkaniowe Dachau-wschód).

Dzieci bawiące się na trawniku obok byłych baraków obozowych (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Bawiące się dzieci na osiedlu Wohnsiedlung-Dachau-Ost, 1963 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

1955

W miejsce międzynarodowego komitetu więźniów powstał Międzynarodowy Komitet Dachau (Comité International de Dachau, CID). Dodatkowa umowa do zawartych między Niemcami a Francją układów paryskich obejmowała szczególną ochroną groby ofiar reżimu nazistowskiego. Niemal w ostatniej chwili udało się zapobiec wyburzeniu byłego krematorium.

1959

Gremium złożone z przedstawicieli instytucji publicznych i stowarzyszeń, którego niemal wszyscy członkowie wywodzili się z kręgów byłych prześladowanych, wsparło inicjatywę CID, dotyczącą utworzenia miejsca pamięci.

1960

Johannes Neuhäusler, biskup pomocniczy Monachium, zainicjował budowę Kaplicy pw. Lęku Chrystusa Przed Śmiercią na terenie byłego obozu więźniarskiego. Kaplica została poświęcona podczas Światowego Kongresu Eucharystycznego w obecności 50.000 osób.

Zdjęcie lotnicze przedstawiające były obóz więźniarski od strony Kaplicy pw. Lęku Chrystusa Przed Śmiercią. Byłą ulicę obozową wypełnia tłum ludzi. (Luftbildverlag Bertram)

Uroczyste otwarcie Kaplicy pw. Lęku Chrystusa Przed Śmiercią, 5 sierpnia 1960 (Luftbildverlag Bertram)

1962

CID oraz rząd landu Bawarii zawarły porozumienie dotyczące utworzenia miejsca pamięci na terenie byłego obozu więźniarskiego. Rozpoczęto rozbiórkę baraków, które były w fatalnym stanie technicznym i z racji ich wykorzystania po wojnie zostały przebudowane, i rozpoczęto budowę dwóch zrekonstruowanych baraków modelowych. Ponadto zlecono renowację murów i wież strażniczych.

Na pierwszym planie widać pozostałości baraku, po których przejeżdża spychacz, kierując się w stronę jeszcze stojącej części baraku. (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Wyburzanie baraków, 2 listopada 1964 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

1964

22 listopada 1964 r. Johannes Neuhäusler poświęcił Karmel pw. Najświętszej Krwi.

Johannes Neuhäusler w szatach liturgicznych i w otoczeniu trzech ministrantów przed ołtarzem kościoła klasztornego. W tle widać uczestników mszy. (archiwum Karmel Dachau)

Poświęcenie kościoła klasztornego przez Johannesa Neuhäuslera (pośrodku), 22 listopada 1964 (archiwum Karmel Dachau)

1965

Muzeum – Miejsce Pamięci Dachau otwarto 9 maja 1965 r., prezentując nową wystawę dokumentalną.

Widok trybuny przed byłym budynkiem gospodarczym, na której siedzi ok. 30 osób. Stojący na mównicy przemawia do mikrofonu. (CID)

Przemówienie z okazji inauguracji Muzeum – Miejsca Pamięci Dachau, 9 maja 1965 (CID)

1967

30 kwietnia 1967 r. bawarski biskup krajowy Hermann Dietzfelbinger poświęcił ewangelicki Kościół Pojednania. Niedługo później, 7 maja, rabin David Spiro dokonał uroczystego poświęcenia Żydowskiego Miejsca Pamięci.

Przed wejściem do Kościoła Pojednania architekt Helmut Striffler przekazuje klucze biskupowi Kurtowi Scharfowi (pośrodku), zastępcy Przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech. (Keystone)

Architekt Helmut Striffler przekazuje klucze od ewangelickiego Kościoła Pojednania biskupowi Kurtowi Scharfowi (pośrodku), zastępcy Przewodniczącego Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, 30 kwietnia 1967 (Keystone)

Na mównicy przed Żydowskim Miejscem Pamięci rabin David Spiro odmawia modlitwę za zmarłych do kilku mikrofonów. Za nim widać tłum stojących ludzi. (dpa)

Rabin David Spiro (pośrodku) odmawia modlitwę za zmarłych podczas odsłonięcia Żydowskiego Miejsca Pamięci, 7 maja 1967 (dpa)

1968

8 września 1968 r. odsłonięto Pomnik Narodów autorstwa Nandora Glida. Rzeźbiarz, który jako Żyd był prześladowany przez nazistów w swojej jugosłowiańskiej ojczyźnie, wygrał konkurs rozpisany wśród artystów przez CID.

Pod rzeźbą Pomnika Narodów stoją dwaj byli więźniowie w pasiakach. Obok nich liczne wieńce, które są oparte o mur z napisem “1933-1945”. (Daniel Gordana i Gabriel Glid)

Odsłonięcie Pomnika Narodów przez byłych więźniów, 8 września 1968 ( Daniel Gordana i Gabriel Glid)

1975–1985

Muzeum – Miejsce Pamięci Dachau rozwijało się coraz bardziej w ośrodek kształcenia politycznego. Do głosu doszły też „zapomniane“ grupy więźniów jak Sinti, Romowie, Świadkowie Jehowy i homoseksualiści. Wiosną 1980 r. grupa Sinti i Romów ogłosiła strajk głodowy w proteście przeciwko utrzymującej się dyskryminacji.

1995

Od pięćdziesiątej rocznicy wyzwolenia KZ Dachau zainteresowanie opinii publicznej losem ofiar oraz pracą Muzeum – Miejsca Pamięci stale rosło. Zadanie opracowania nowej koncepcji miejsca pamięci powierzono radzie naukowej. 29 kwietnia 1995 metropolita niżnowogrodzki i arzamaski Mikołaj Kutepow poświęcił Kaplicę Prawosławną.

2001

W byłym więzieniu obozowym, tzw. bunkrze, otwarto nową wystawę dotyczącą tego budynku.

2003

2 maja 2003 r. otwarto Wystawę Główną w byłym budynku gospodarczym. Motyw przewodni wystawy podąża śladem „Drogi Więźniów“.

Minister kultury Hans Zehetmair (po lewej) rozmawia z ocalałym Hansem Taschnerem (po prawej) podczas otwarcia Wystawy Głównej w Muzeum – Miejscu Pamięci Dachau. (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Minister kultury Hans Zehetmair (l.) z ocalałym Hansem Taschnerem (p.) podczas otwarcia Wystawy Głównej w Muzeum – Miejscu Pamięci Dachau, 2 maja 2003 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

2005

Z okazji 60-tej rocznicy wyzwolenia KZ Dachau wejście na teren Muzeum – Miejsca Pamięci Dachau dopasowano do faktów historycznych. Zwiedzający mogą wchodzić na teren byłego obozu więźniarskiego przez Jourhaus i bramę.

2009

29 kwietnia 2009 r. otwarto nowe Centrum Informacyjne dla Zwiedzających.

Od lewej do prawej: dyrektor Fundacji Karl Freller, Rachel Salamander, właścicielka Literaturhandlung, premier Bawarii Horst Seehofer i Karin Seehofer podczas otwarcia nowego Centrum Informacyjnego dla Zwiedzających. (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Dyrektor Fundacji Karl Freller, Rachel Salamander, właścicielka Literaturhandlung, premier Bawarii Horst Seehofer i Karin Seehofer (od lewej do prawej) podczas otwarcia nowego Centrum Informacyjnego dla Zwiedzających, 29 kwietnia 2009 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

2014

Nocą z 1 na 2 listopada 2014 r. nieznani sprawcy ukradli furtkę, będącą fragmentem bramy Jourhausu z napisem „Arbeit macht frei“. W następnym roku zastąpiono skradziony element repliką.

Konferencja prasowa na temat kradzieży feagmentu bramy, w której uczestniczyli dr Gabriele Hammermann, dyrektorka Muzeum – Miejsca Pamięci Dachau, inspektor Thomas Rauscher, szef inspektoratu policji w Dachau oraz bawarski minister kultury dr Ludwig Spaenle (od lewej do prawej), listopad 2014 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Konferencja prasowa na temat kradzieży feagmentu bramy, w której uczestniczyli dr Gabriele Hammermann, dyrektorka Muzeum – Miejsca Pamięci Dachau, inspektor Thomas Rauscher, szef inspektoratu policji w Dachau oraz bawarski minister kultury dr Ludwig Spaenle (od lewej do prawej), listopad 2014 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

2015

W uroczystościach z okazji 70-lecia wyzwolenia KZ Dachau uczestniczyło 130 byłych więźniów i wyzwolicieli wraz z rodzinami. Kanclerz Niemiec dr Angela Merkel dziękowała ocalałym za ich zaangażowanie w dawanie świadectwa tamtych czasów i złożyła hołd zmarłym w obozie koncentracyjnym Dachau.

Kanclerz dr Angela Merkel idzie obok ocalałego byłego więźnia Maxa Mannheimera, który porusza się na wózku inwalidzkim. Max Mannheimer trzyma ją pod rękę. (Sebastian Freller)

Dr Angela Merkel z ocalałym Maxem Mannheimerem (Sebastian Freller)

2017

22 lutego 2017 r. skradziony fragment bramy z napisem „Arbeit macht frei“ powrócił do Muzeum – Miejsca Pamięci Dachau. Został znaleziony na jednym z parkingów w norweskim mieście Bergen. Po odrestaurowaniu stał się częścią Wystawy Głównej i jest prezentowany w przeszklonej gablocie.

Konferencja prasowa z okazji powrotu fragmentu bramy, w której wzięli udział przewodniczący CID Jean Michel Thomas, dyrektor Fundacji Karl Freller oraz bawarski minister kultury dr Ludwig Spaenle (od lewej do prawej), 22 lutego 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Konferencja prasowa z okazji powrotu fragmentu bramy, w której wzięli udział przewodniczący CID Jean Michel Thomas, dyrektor Fundacji Karl Freller oraz bawarski minister kultury dr Ludwig Spaenle (od lewej do prawej), 22 lutego 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)