Teren bez barier

Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau dokłada wszelkich starań, aby zlikwidować istniejące bariery i stać się miejscem  dostępnym dla każdego zwiedzającego. Niestety nie jest to jeszcze możliwe we wszystkich obszarach. Dotychczas podjęto następujące działania:

Przystanek autobusowy „KZ-Gedenkstätte Dachau“ został przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

Z racji tego, że nawierzchnia w otoczeniu Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau jest w przeważającej większości żwirowa, nie jest ona niestety łatwo dostępna dla osób niepełnosprawnych. Dlatego Muzeum- Miejsce Pamięci Dachau dysponuje wózkami inwalidzkimi oraz wózkami elektrycznymi, które można wypożyczyć.

Dzięki rampom zwiększono dostępność następujących obiektów:

  • Dawny budynek gospodarczy (Wystawa Główna)
  • Zrekonstruowany barak (Wystawa)
  • Dawne krematorium
  • Dawne więzienie obozowe (Wystawa)
  • Sale wykładowe
  • Ewangelicki Kościół Pojednania

Wewnątrz budynku Muzeum-Miejsca Pamięci Dachau zrównano poziomy, dzięki czemu również ułatwiono dostęp do poszczególnych pomieszczeń.

Toalety przystosowane dla niepełnosprawnych znajdują się zarówno w Centrum Informacyjnym i na Wystawie Głównej w dawnym budynku gospodarczym, jak i w pobliżu sal wykładowych.