אוסף החפצים

האוסף

אוסף החפצים של אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו כולל מספר רב של פריטים ובהם יצירות אומנות, שרידי מבנה, שרידי חפצים ניידים ממתחם המחנה וכן ממצאים ארכיאולוגיים.

את מרבית החפצים ניתן לייחס לתקופת פעילותו של מחנה הריכוז דכאו. מעבר לכך, ישנן גם עדויות חומריות המתייחסות לתקופה שלאחר המלחמה. עדויות אלה כוללות חפצים ממחנה המעצר של אנשי האס-אס, אותות הנצחה רבים מאתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו ושרידי השימוש הנוסף של צבא ארה"ב במחנה לאחר המלחמה.

חלק הארי של אוסף החפצים מורכב מפריטים ששימשו את אסירי המחנה בחיי היומיום, בעבודה, ומחפציהם האישיים.  האוסף כולל גם שרידים ממחנה האס-אס. האוסף האמנותי מורכב בעיקר מעבודות גרפיות ומציורים. היצירות נוצרו בעת המאסר או לאחר השחרור, במסגרת ההתמודדות עם תקופת המאסר.

מרבית הפריטים נתרמו לאוסף. עם זאת, האוסף מועשר גם באמצעות השאלות ורכישות. אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו מרחיב את אוסף החפצים בהתמדה ופריטים נוספים שעשויים להשתלב בו יתקבלו בחפץ לב.

מאז 1998 מתבצעות חפירות ארכיאולוגיות במתחם מחנה הריכוז דכאו ובסביבתו. עם הממצאים נמנים בין השאר בקבוקים, כלי אוכל, שרידים של מבני המחנה וחלקי תחמושת.

השימוש

אוסף החפצים נקלט ברובו ברשימת המצאי וכמחציתו קוטלגה במאגר המידע. עם זאת, לעת עתה רק חלק קטן מהממצאים הארכיאולוגיים מוצג בחיפוש במאגר המידע.

לצד האוסף הארכיוני, גם אוסף החפצים התלת-ממדיים מהווה עמוד תווך שעליו נשענת עבודת המחקר של אתר ההנצחה. פריטים רבים שולבו בתערוכת הקבע והם מוצגים בתערוכות המתחלפות. הפריטים אינם ניתנים להשאלה.

 טלפון: +49 (0) 8131 / 66997-141

  פקס: +49 (0) 8131 / 2235

 כתוב דוא"ל