?כמה עולה הביקור באתר הזיכרון

הביקור באתר הזיכרון אינו כרוך בתשלום. בעד המדריך הקולי והסיורים המודרכים נדרש מחיר פעוט. למידע נוסף נא להקליק "הצעות למבקר". נא לשים לב כי השימוש בחניון כרוכה בתשלום (רכב פרטי/ אופנוע €-,3, אוטובוס/ קרוואן €-,5)

Last update on 10/05/2012 by Benjamin Weyrich.

Go back