?מה אורך הסיור

רוב המבקרים שוהים כחצי יום באתר ההנצחה ומבקרים באתר ובמוזיאון. למבקרים המוגבלים בזמן, אנו ממליצים להחליט על נושאים מרכזיים החשובים להם. מידע כללי על האתר והמוזיאון ניתן למצוא תחת המדורים "סיור וירטואלי" ו"מוזיאון".  

Last update on 10/05/2012 by Benjamin Weyrich.

Go back