תערוכת הצריפים

הציר המרכזי של המחנה שכונה "שדרת המחנה" עדיין מוליך מכיכר המסדרים לשעבר צפונה, אל עבר "קפלת אימת המוות של ישוע". מימינה ומשמאלה של שדרת המחנה מוקמו בסך הכול 34 צריפים. מיקומם של הצריפים מצוין כיום בעזרת מסגרות בטון שהונחו בדיעבד. שני הצריפים הקדמיים שוחזרו בעת הקמת אתר ההנצחה. קווי המתאר של המחנה שעדיין ניתנים לזיהוי, לרבות הפריסה הסימטרית של המרכיבים ומיקום הפונקציות במתחם, היו זהים כמעט בכל מחנות הריכוז. אם כי אין בחזות המתחם כיום כדי לשקף את הצפיפות הרבה ששררה במערך הצריפים המקורי. מחנה הריכוז תוכנן במקורו ל-6,000 אסירים, אך בשנים האחרונות לפעילותו אוכלס דרך קבע בצפיפות רבה לאין שיעור. בעיקר מ-1944, הידרדרו תנאי המחיה של האסירים בעקבות התאמת הצריפים במטרה לדחוס בהם אסירים רבים ככל האפשר. בתנאים תת-אנושיים האסירים שהו מוכי רעב, תחלואה ומגפות. ב-29 באפריל 1945, יום שחרור המחנה בידי האמריקנים, נותרו במחנה למעלה מ-30,000 אסירים תשושים לחלוטין. בצריף שמימין ממוקמת תערוכה קטנה, המשחזרת את התנאים ששררו במחנה בשלוש תקופות: 1934-1933, 1938-1937 ו-1945-1944. תערוכה חדשה שתוצב בחללים אלה נמצאת בהכנה.