פול קרסטן

26 בדצמבר 1921, אנְס (בלגיה) – 21 ביוני 2013, לוקסמבורג

אסיר במחנה הריכוז דכאו: 1943–1945

במאי 1940, כשהגרמנים כובשים את בלגיה, פול קרסטן נמצא בתקופת הכשרה בחברת ביטוח. הוא מצטרף למחתרת נגד הנאצים. הוא נעצר בספטמבר 1942 בעודו מנסה להימלט לאנגליה דרך צרפת ופורטוגל כדי להצטרף שם לכוחות הלוחמים של הצבא הבריטי. לאחר שנכלא בבתי כלא בצרפת ובבלגיה, פול קרסטן מועבר בפברואר 1943 בידי הגסטפו למחנה הריכוז דכאו. בהגיעו למחנה, הצפיפות כבר גואה, ובתנאים האיומים השוררים שם מתפשטות מחלות זיהומיות בקצב מסחרר. פול קרסטן נדבק בטיפוס ובשחפת ושורד אך בקושי. בחורף 1945/1944 מציב האס-אס את פול קרסטן בקומנדו העבודה הקטלני "מטע", שאנשיו מעבדים את שטחי הגידול של החווה הניסיונית של האס-אס. עם שחרור מחנה הריכוז בידי הכוחות האמריקניים ב-29 באפריל 1945, הוא משתתף תחילה בפעילות הוועד הבינלאומי של המחנה, אך בהמשך שוב נופל למשכב. ב-1946 שב פול קרסטן לעבודתו בחברת הביטוח. ב-1955 הוא משתתף בהקמת הוועד הבינלאומי של דכאו והוא פעיל בו כגזבר וכמנהלו עד 2007. כעד התקופה הוא מספר על חוויותיו כלוחם מחתרת וכאסיר במחנה הריכוז.

בחזרה