המשרפות לשעבר

התערוכה בבניין המשרפה השני מ-1943 המכונה "צריף X", סוקרת בקצרה את תפקידם של החללים השונים. במוקד התערוכה מצויים החללים ההיסטוריים עצמם. הם נגישים למבקרים. לוחות זיכרון במבנה מנציחים ארבע נשים בריטיות שנרצחו במקום ואת אסירי המחנה מבלגיה. המשרפה הראשונה מ-1940 אינה נגישה, אך מבחוץ אפשר לראות את החלל ואת תכולתו.