סיור וירטואלי בסביבה

1 חממות ניסוי של האס-אס / ״גן הירק״ / ״מטעים״

מחוץ למחנה האסירים הייתה חווה חקלאית גדולה ובה שטחי גידול רחבים. החל משנת 1938 ואילך נאלצו אסירים לעבוד בהם בחקלאות. אנשי האס-אס כינו את החווה הזאת בלשון סגי נהור ״גן הירק״. כיום רוב האזור מאוכלס במבני תעשייה.

המתחם כלל מבנים רבים, ביניהם בית משק, מכון הוראה ומחקר, נקודת מכירה, מחסן כלים, כוורות דבורים, חממות וקרקעות חקלאיות רחבות ידיים. היינריך הימלר שאף לכך, שהגידול והמחקר של צמחי מרפא ותבלין יגרום למדינה הנאצית עצמאות באספקתם. הוא רצה שהיא לא תהיה תלויה ביבוא תרופות ותבלינים זרים. הרייכספירר אס-אס קידם את הטמעתה של ״הרפואה העממית״ המבוססת על הטבע, והיא הייתה לדגל של מדיניות הבריאות הנאצית. בשנת 1939 הוקמה ״חוות הניסויים הגרמנית לתזונה וכלכלה״, שהייתה אחראית על ניהול המחקר של מוצרי החקלאות הנסיוניים.

בנקודת המכירה יכלו תושבי דכאו והקהילות השכנות לרכוש את המוצרים של ״גן הירק״. אסירים בודדים הצליחו ליצור קשר חשאי עם האוכלוסייה האזרחית שם, ובעזרת אזרחים, תוך סיכון חייהם, הבריחו סחורות וחדשות למחנה עצמו והחוצה.

האסירים כינו את העבודה מטילת האימה בשטחים הפתוחים של ״גן הירק״ עבודה ב״מטעים״. במהלך עבודה מפרכת זו היו האסירים חשופים לכל מזג אוויר ללא הגנה. העבודה המפרכת בשדות ההפתוחים הייתה סיוט וסכנת חיים עבור האסירים, היות שהם לא היו לבושים בבגדים הולמים, סבלו מתת-תזונה והיו חשופים להטרדות ולהתעללות מצד אנשי האס-אס. במבנים ובחממות היו תנאי העבודה פחות ברוטליים. כיתת ציור קיבלה את הפקודה להכין עשבייה.

 

המבנה ששימש את המנהלה, המכון לשעבר וכן שרידי שלוש חממות, המחוברות לבניין בראשן, נשמרו עד היום. קיים תכנון לשפץ את אנסמבל המבנים, הנמצא בבעלות העיר דכאו. קונספט חדש ישלב את המבנים ההיסטוריים האלה במרחב הזיכרון של אתר ההנצחה.

מאחורי עצים בודדים ניתן לראות מבנה מוארך הצבוע בצהוב ונראה כמו אסם בחווה. מבנה זה שימש כמבנה המנהלה והמכון של ״גן הירק״ לשעבר

מבנה המנהלה והמכון לשעבר, 2017 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו).

בצמוד לבית קטן בצד שמאל של התמונה נמצאת חממה ארוכה. מאחוריה בהתאמה, ניתן לראות שתי חממות נוספות בעלות צורה וגודל זהים. בחזית מספר ערוגות מלבניות קטנות יותר סדורות במקביל

נקודת המכירה (שמאל) והחממות ב״גן הירק״, צילום תעמולה של האס-אס, 1941 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו)