תודות

ברצונינו לנצל הזדמנות זו להודות לכל האירגונים והחברות שתרמו ועזרו לנו בהכנת ואירגון אירועי הזיכרון ליום השנה ה-75 ובמימוש אתר הזיכרון הוירטואלי:

במיוחד שמחנו על הנכונות העצומה של רבים שהתנדבו לתרום ולתמוך באירועי הזיכרון ובהכנתם.

בינהם היו גם עובדים ועובדות של הקרן למינכן, MÜNCHENSTIFT gGmbH, עימה חתם אתר ההנצחה דכאו לשנה זו הסכם שיתוף פעולה לשם ליווי הניצולים והחיילים המשחררים.

אנו מודים על ההענות לתמיכה בפרוייקט מתוך אמצעי המדינה החופשית בוואריה כמו גם מאמצעים מיוחדים של הממונה הפדרלי לתרבות ואמצעי תקשורת.

Logo der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.
Logo des Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus.

חלק חיוני במימון הפרוייקט נאסף בתרומות.

תודתינו המפורשת ניתנת לחברות ומוסדות הבאים עבור תמיכתם הכספית הנדיבה:

 

 

 

 

 

 

 

 

Munich RE