ירז'י קובלבסקי

9 ביוני 1923, ורשה (פולין) – 27 ביולי 2013, ורשה

אסיר במחנה הריכוז דכאו: 1944–1945

בקיץ 1939 שב ירז'י קובלבסקי לעיר מולדתו ורשה, לאחר שעמד במבחני הבגרות שלו בשווייץ. הוא מתגייס לצבא ולאחר מכן מצטרף לארגון התנגדות. באפריל 1941 הוא נעצר בידי הגסטפו. כעבור שנה בכלא פביאק הוא מועבר למחנה הריכוז אושוויץ ונלקח לעבודות כפייה בהקמת מפעלי בּוּנָה של קונצרן התעשייה הגרמני אי גה פארבן. במאי 1942, רופאי אס-אס מדביקים אותו במכוון במחלת הטיפוס. הוא שורד וכעבור חודשיים מובל למחנה הריכוז גרוס-רוזן. שם האס-אס מעביד אותו כסתת, כחשמלאי וכמצחצח נעליים במעון מפקדי האס-אס. בפברואר 1944 ירז'י קובלבסקי מועבר למחנה הריכוז דכאו ועובד בכפייה בגידול צמחים בחווה ניסיונית של האס-אס. הוא משתתף בפעילות מחתרתית של אסירים פולנים. ושוב נופל קרבן לניסויים רפואיים אכזריים. עם שחרור המחנה בידי כוחות אמריקניים ב-29 באפריל 1945, ולאחר תקופת הבראה של כמה חודשים, פועל ירז'י קובלבסקי מטעם הצבא הפולני באיטליה ובאנגליה טרם הגירתו לארגנטינה. בראשית שנות ה-50 של המאה שעברה הוא שב לוורשה. בפולין הקומוניסטית ומכיוון שאינו חבר במפלגה, הוא מתקשה להתפרנס. כאב לילד שלקה בשיתוק ילדים ירז'י קובלבסקי פועל בעיקר למען ילדים שירשו מוגבלויות מהוריהם שהיו קרבנות לניסויים רפואיים במחנות הריכוז.

בחזרה