Wirtualne zwiedzanie

18 Ewangelicki Kościół Pojednania

Z inicjatywą wybudowania kościoła ewangelickiego wyszli byli niderlandzcy więźniowie obozu, wspierani przez Światową Radę Kościołów, a zrealizował ją niemiecki Kościół ewangelicki. Kościół Pojednania poświęcony został 30 kwietnia1967 r. przez bawarskiego biskupa krajowego Hermanna Dietzfelbingera. Liturgię mszalną sprawował prezydent Kościoła Ewangelickiego w stanie spoczynku i były więzień Dachu Martin Niemöller.

Architekt Helmut Striffler zaprojektował budynek z kościołem i miejscem spotkań świadomie jako kontrapunkt do symetrycznego, prostokątnego układu byłego obozu koncentracyjnego.

Zagłębiona w ziemi betonowa budowla nie ma kątów prostych. Po lewej stronie wznosi się pionowy mur, który pod lekkim skosem przechodzi w szczyt budynku. Po drugiej stronie ten swoisty „dach” obniża się łagodnie do ziemi

Ewangelicki Kościół Pojednania, 2010 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)