Wirtualne zwiedzanie

17 Karmel pw. Najświętszej Krwi

Za północnym murem byłego obozu, na tyłach Kaplicy pw. Lęku Chrystusa Przed Śmiercią, znajduje się Karmel pw. Najświętszej Krwi. Zakon karmelitanek bosych założony został w XVI w. przez św. Teresę z Ávili. Karmelitanka, matka Maria Teresa, świadomie wybrała były obóz koncentracyjny Dachu, to siedlisko grozy, aby uczynić z niego miejsce ofiarnej i jednającej modlitwy, będące znakiem nadziei.

Klasztor poświęcony został 22 listopada 1964 r. przez Johannesa Neuhäuslera. Projekt klasztoru, oparty na planie krzyża, jest autorstwa Josefa Wiedemanna. Dziedziniec przed klasztorem, furta i kościół, dostępne są dla zwiedzających przez bramę wybitą w murze byłej wieży strażniczej. W kościele znajduje się miejsce wiecznego spoczynku bpa Johannesa Neuhäuslera. Na dziedzińcu wystawiona jest witryna z naczyniami liturgicznymi, pochodzącymi z kaplicy obozowej.

Za kaplicą pw. Lęku Chrystusa Przed Śmiercią znajduje się Karmel pw. Najświętszej Krwi. Dziedziniec przed klasztorem jest dostępny dla zwiedzających przez bramę wybitą w murze byłej wieży strażniczej. Na prawo i na lewo od wieży strażniczej widać nad dawnymi murami obozowymi szczyty budynków klasztornych, ułożonych na planie krzyża

Wejście do Karmelu pw. Najświętszej Krwi, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)