סיור וירטואלי

9 הצריפים

במהלך הרחבת המחנה בשנים 1937/38 הורה האס-אס על הקמת מתקן של 34 צריפים. ארבעת הצריפים בעלי הייעודים הספצפיים ו -30 צריפי המגורים נהרסו במהלך השנים 1964/65. שני הצריפים, אותם ניתן לראות כיום  לצד תחילת כביש המחנה לשעבר, הם שיחזורים משנת 1965. בצריף המשוחזר בצד המזרחי מוצגת תערוכה העוסקת בתנאי הדיור והמחייה של האסירים בצריפים. יסודות בטון שנוצקו בקרקע בשנת 1965 נועדו להמחיש את סידורם ומתוויהם של יתרת 32 הצריפים.

כל צריף אסירים, אשר כונה בשפת המחנה ״בלוק״, חולק לארבעה אולמות קסרקטין. אלה כללו אזור מגורים עם שולחנות, שרפרפים וארוניות אחסון ואזור שינה עם דרגשי קומותיים מעץ. האסירים היו חשופים לשליטתו ולאכזריות השרירותית של מפקד הבלוק, איש האס-אס. מפקדי הבלוק מיררו את חיי האסירים עם תקנות נוקשות אשר כללו חוקים קפדניים העוסקים בניקיון הרצפה, בסידור ארוניות האיחסון ובסידור המיטות. חריגות מינימליות מהתקנות הקטנוניות הובילו לעונשים קשים.

אל הצריפים, אשר היו אמורים לקלוט על פי תכנונם עד 200 אסירים כל אחד, נדחסו לקראת סוף המלחמה מספר גבוה של עד 2000 אסירים לכל צריף. בצריף הראשון בצידו השמאלי של כביש המחנה היו חדר האוכל, חדר כתיבה, הספרייה ומוזיאון האס-אס וחדרי הכשרה לאסירים במלאכות שונות. מימין לכביש המחנה נמצא אזור המרפאה, אולם עקב שיעורי החולי הגבוהים בקרב האסירים, היא הורחבה ליותר ויותר צריפים. מאחוריהם היו צריפי העונשין וצריפי הבידוד עבור האסירים החדשים שהובאו למחנה.

אם מסתכלים ממגרש המסדרים על כביש המחנה, ניתן לראות צריף משוחזר מכל צד. צריפים משוחזרים אלה נבנו בשנת 1965. מאחוריהם במקביל נמצאים32 יסודות בטון, אשר באמצעותם ניתן להבין את סדר הצריפים והמתווה שלהם

מבט על כביש המחנה לשעבר ועל הצריפים המשוחזרים, 2017 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו)

הצלם תיעד בתמונה זאת מסדרון מעבר ומשני צידיו דרגשים צפופים סדורים בשורה. בדרגשי הקומותיים ניתן לראות אסירים רבים שכובים, לבושים בבגדי אסירים, אשר ראשם מבצבץ מדרגשי העץ החוצה. כמה מהם מביטים ישירות אל תוך המצלמה

אסירים לשעבר מיד לאחר שחרורם, שכובים על דרגשי קומותיים, מאי 1945 (מוזיאון ארצות הברית לחקר השואה)

ציטוט: ״הצעת מיטות! אוי, איזו מילה נוראה. מילה המגלמת בחובה את כל השטויות הארורות של המשמעת במחנה. שק קש הוא עגול מטבעו, אולם צריך היה לרבע אותו! שיהיה דומה לקופסת סיגרים. [...] לוחות וקרשים שנחתכו במיוחד למטרה זו בלבד הוצאו מתוך מקום מסתור. מקל שימש לריכוך הקש דרך חריץ בתוך שק הקש ולדחיקתו לכיוון הקצוות, אשר נדחסו ויושרו כנגד הלוח. לאחר מכן היה צריך למשוך את כיסוי המיטה בקפידה מעל המזרן ולמתוח אותו עד שנוצר קפל ישר בצד״.

תיעוד ניצול על ״משמעת המחנה״ בצריפי המגורים; ז'אן ברנרד, אסיר במחנה הריכוז דכאו 1942-1941