סיור וירטואלי

7.1 חדר קליטת האסירים

לאחר הגעתם למחנה האסירים הובלו האסירים על ידי האס-אס תחילה לחדר קליטת האסירים בבית המשק. השם הגרמני של חדר קליטת האסירים הוא Schubra. המונח Schub מגיע ממערכת העונשין ומשמעותו ״הובלת אסירים״. בחדר קליטת האסירים ״זכו״ האסירים החדשים לנוהל קבלה משפיל. הם התוודעו שם לאובדן אלים וטוטאלי של זכויותיהם וחירויותיהם האישיות.

בחדר קליטת האסירים, בין העמודים, הוצבו שורות של שולחנות, אשר חילקו את החלל במרכזו. מאחורי השולחנות היו אסירים שנאלצו לעבוד עבור האס-אס במה שכונה ״ניהול רכוש אסירים״. אנשי האס-אס הורו לאסירים החדשים, שזה עתה הגיעו למחנה, לפשוט בגדיהם ולמסור אותם יחד עם כל חפציהם האישיים. האסירים שעבדו במקום לקחו את החפצים וניהלו את רישומם. לאחר מכן הובלו האסירים העירומים אל המקלחות שהיו קרובות לחדר זה.

העיצוב הנוכחי של חלל התערוכה מותאם לחלוקת המרחב של חדר קליטת האסירים ההיסטורי. במקום השולחנות מוצבות עכשיו תיבות תצוגה, המראות בין השאר חפצים מקוריים של אסירי המחנה. הכתובת ״העישון אסור״ על קיר חדר קליטת האסירים נחשפה בשנת 2000.

חדר קליטת האסירים מחולק במרכזו על ידי עמודים לאורכו. התערוכות המוצבות בחלונות הראווה בין העמודים מציינות את המקום בו עמדו שולחנות העץ הגדולים ועליהם כרטסות האינדקס בתקופת פעילות מחנה הריכוז

תערוכה ראשית בחדר קליטת האסירים לשעבר, 2017 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו)

ציטוט: ״הפסקנו להיות פרסונות. נדמה היה שהכול מכוון לחסל את תחושת הבושה באדם, לשבור כל חדווה ולהפוך את האסיר לגווייה צייתנית ועלובה. זה כלל לא היה משנה אם היית אדם בעל ערך רוחני או מוסרי, כולם היו אותו דבר וכולם נחשבו פושעים״.

עדות על ההליך המבזה של קליטת האסירים; הנס קרלס, אסיר במחנה הריכוז דכאו בשנים 1945-1942