Wirtualne zwiedzanie

7.1 Schubraum

Po przybyciu do obozu więźniowie kierowani byli przez SS najpierw do tzw. „odstawki” (Schubraum) w budynku gospodarczym. Pojęcie „Schub” pochodzi z zakresu wykonawstwa kary i znaczy „odstawianie” dokądś więźniów. W pomieszczeniu tym poddawano nowoprzybyłych więźniów upokarzającej procedurze rejestracyjnej. Przeżywali tu gwałtowną utratę swoich osobistych praw i swobód.

Pomiędzy filarami stały w tym pomieszczeniu stoły, dzieląc go na środku. Za stołami stali więźniowie, wyznaczeni przez SS do pracy w tzw. Administracji Własności Więźniarskiej. Nowoprzybyli więźniowie musieli się przed stołami rozbierać do naga i wykładać na nie swoje ubrania oraz posiadane przedmioty prywatne. Funkcyjni więźniowie za stołami wszystko to rejestrowali i zabierali. Na koniec nowi więźniowie musieli nago udać się do znajdującej się w pobliżu łaźni.

Dzisiejszy wygląd pomieszczenia wystawowego nawiązuje do przestrzennego układu historycznej „odstawki”. Na miejscu stołów znajdują się teraz witryny, w których można między innymi zobaczyć oryginalne przedmioty z dobytku więźniów. Historyczny napis „Zakaz palenia” na ścianie pomieszczenia odsłonięto w 2000 r.

Rząd filarów przedziela Schubraum na środku. Witryny pomiędzy filarami znajdują się w miejscach, w których w czasie funkcjonowania obozu koncentracyjnego stały duże drewniane stoły z kartotekami

Wystawa Główna w dawnym Schubraum, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

„Przestaliśmy posiadać osobowość. Wszystko było ukierunkowane na zabicie w człowieku poczucia wstydu, złamanie woli i zmuszenie więźnia do żałosnego posłuszeństwa bezwolnej kreatury. Duchowa czy moralna wartość człowieka nie odgrywała tu żadnej roli, wszyscy byli równi i wszystkich traktowano jak przestępców.”

Relacja świadka z procedury rejestracyjnej. Hans Carls, więzień KZ Dachau 1942 – 1945