סיור וירטואלי

4 מחנה האס-אס

kommanמחנה האס-אס לשעבר שהיה חלק הארי של מחנה הריכוז דכאו, אינו פתוח לציבור. האזור משמש את היחידה לפיזור הפגנות של משטרת בוואריה. סוללת העפר שנפרצה במרכזה מעניקה למבקר את האפשרות להבין כיצד נראו איזורים חשובים בשטח מחנה הריכוז לשעבר.

ניתן לראות חלק מאזור מפקדת משמר המחנה לשעבר, הנמצא ממש בסמוך למחנה האסירים. מאפיית המחנה לשעבר (בצד שמאל) ואזור מפקדת משמר המחנה (בצד ימין) נשמרו עד עצם היום הזה. מלשכה זאת הנהיג המפקד את פלוגות המשמר ופיקד על צוות הפיקוד ובו היחידה המנהלית והארגונית המרכזית של מחנה הריכוז. מפקדים אלה היו האחראים העיקריים על הפשעים שבוצעו במחנה הריכוז. באזור מפקדת משמר המחנה היו גם מגוריהם של אנשי האס-אס החמושים, אשר איישו את מגדלי השמירה ופיקחו על פלוגות העבודה של האסירים, והיו אחראים החל משנת 1940 גם על המשרפות.

מחנה האימונים של האס-אס גבל עם אזור מפקדת משמר המחנה לשעבר. הוצבו בו יחידות אס-אס שהגיעו לדכאו כדי לעבור הכשרה צבאית ואידיאולוגית. המשטר הנאצי הרחיב את ארגון האס-אס והפך אותו ליחידת עילית ולכוח לחימה צבאי. מחנה האימונים הציע מתקני הכשרה שונים, מבני מגורים, בנייני מנהלה, כמו גם בתי חרושת, אשר סיפקו את צרכי האס-אס וכן בתי מלאכה אחרים. אסירים במחנה הריכוז אולצו לבצע עבודות כפייה באתרי הבנייה ובמפעלים של מחנה האס-אס.

בזכות חשיפת הכביש המחבר בין מחנה הריכוז למחנה האס-אס במהלך עבודות שיפוץ שנעשו באתר ההנצחה בשנת 2004, ניתן לראות כיום את מאפיית המחנה. כשמפנים את הגב למחנה הריכוז לשעבר היא נמצאת ישירות משמאל. בצד שמאל ניתן לראות את מפקדת משמר המחנה

מבט על מאפיית המחנה לשעבר (שמאל) ואזור מפקדת משמר המחנה (ימין), 2017 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו)

מבנה מפקדת משמר המחנה לשעבר בן שלוש הקומות הוא בעל חלונות רבים וממוקם סמוך למחנה האסירים. התצלום מציג את החלק האחורי של המבנה, אשר נבנה כווילה רחבת ידיים

מפקדת משמר המחנה לשעבר של מחנה הריכוז דכאו, מרץ 1933 (Ap/dpa/picture alliance/Süddeutsche Zeitung)