Wystawa w byłym więzieniu obozowym

Obozowy areszt był dla więźniów centralnym miejscem terroru, gdzie SS stosowało zaostrzone środki karne. Oficjalnie nosił nazwę „aresztu komendantury“, więźniowie nazywali go „bunkrem“. Określone części budynku słyżyły również do przetrzymywania więźniów specjalnych, znajdował się tam również karny oddział dla esesmanów, policjantów i członków formacji przeciwlotniczej. Aktualnie w budynku mieści się ekspozycja stała, której tematem jest historia dawnego więzienia obozowego. W pomieszczeniach funkcyjnych w części centralnej oraz w wybranych celach umieszczono informacje o powstaniu tej budowli, funkcji, jaką pełniła, przetrzymywanych tam więźniach i odpowiedzialnych spawcach. Kilka zdań poświęcono sprawcy nieudanego zamachu na Hitlera, Georgowi Elserowi, a także duchownym, będącym w obozie więźniami specjalnymi. Na elementach wystawienniczych widnieją wybrane zdjęcia, rysunki, dokumenty, cytaty; można też odsłuchać nagrania dźwiękowe. Oryginalnym przedmiotem prezentowanym na wystawie jest ołtarz walizkowy więzionego duchownego.