Wirtualne zwiedzanie – stacje w otoczeniu obozu

5 Obozowe pole grobowe na cmentarzu Waldfriedhof

W północnej części cmentarza Waldfriedhof w Dachau rozciąga się ułożony tarasami kompleks grobowy dla 1312 ofiar obozu koncentracyjnego. Są to byli więźniowie, którzy zmarli już po wyzwoleniu obozu Dachau 29 kwietnia 1945 r. wskutek utraty zdrowia podczas pobytu w nim.

W latach 1955-1958 włoskie, francuskie, belgijskie i holenderskie Biuro Poszukiwań Osób Zaginionych zarządziło na cmentarzu Waldfriedhof ekshumację niektórych ofiar i przewiezienie szczątków do ojczyzny. W ich miejsce pogrzebano ofiary „marszów śmierci”, przeniesione tu z cmentarzy obozowych w Górnej Bawarii.

W najwyższym szeregu grobów spoczywają Polacy, którzy byli strażnikami w amerykańskich służbach wartowniczych w Obozie Internowania Dachau.

W sąsiedztwie kompleksu znajdują się pomniki poświęcone pamięci żydowskich, polskich i austriackich ofiar nazistowskich prześladowań oraz kamień pamiątkowy poświęcony ofiarom „Powstania w Dachau” z 28 kwietnia 1945 r. Uzbrojona grupa bojowników ruchu oporu złożona ze zbiegłych więźniów obozowych i mieszkańców Dachau przypuściła tego dnia szturm na ratusz miejski, aby przed nadejściem wojsk alianckich uwolnić miasto od władzy nazistów. Jednostki Waffen-SS stłumiły powstanie, zabijając przy tym sześciu powstańców. Na Placu Ratuszowym w Dachau przypomina o tym powstaniu specjalna tablica pamiątkowa.

Kilka podłużnych, równoległych względem siebie grobów masowych ma układ tarasowy. Ułożone na nich prostokątne płyty z kamienia przypominają o zmarłych

Groby tarasowe i hala pożegnań na Waldfriedhof, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Liczne białe krzyże są ustawione w równoległych rzędach na polu grobowym cmentarza Waldfriedhof. W tle widać w oddali kościół

Rzędy drewnianych krzyży na polu grobowym ofiar obozu, cmentarz Waldfriedhof, ok. 1945 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)