Wirtualne zwiedzanie

10 Rewir szpitalny

Rewir szpitalny był swego rodzaju szpitalem obozowym i znajdował się najpierw w obydwu barakach funkcyjnych po prawej stronie drogi obozowej. Były to nowoczesne budynki wyposażone w specjalistyczną aparaturę. SS wykorzystywało rewir szpitalny do celów propagandowych.  Obydwa budynki służyły jako pokazowe obiekty dla wizytujących obóz delegacji. Znajdowały się tu m.in. dwie sale operacyjne, apteka, laboratorium, rozmaite ambulatoria i kostnica. W rzeczywistości jednak opieka medyczna więźniów była katastrofalna. Esesmańscy lekarze nie troszczyli się o nich niemal w ogóle. Ponadto zawsze dojmująco brakowało lekarstw i opatrunków. Dopiero od 1943 r. wolno było więźniom, którzy sami byli lekarzami, troszczyć się o chorych towarzyszy niedoli.

Wraz z wybuchem wojny warunki bytowe więźniów pogorszyły się znacząco. Wskutek niedożywienia, brakującej higieny i fizycznego wyczerpania ich stan zdrowia był fatalny. Z tego powodu oddano na potrzeby chorych sukcesywnie pięć kolejnych baraków. Kompleks obejmował teraz siedem „bloków rewirowych”, połączonych ze sobą zadaszonym traktem. W rezultacie gwałtownego rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, zwłaszcza pod koniec wojny, rewir szpitalny stał się umieralnią.

Od 1941 r. esesmańscy lekarze przeprowadzali tam okrutne eksperymenty medyczne na więźniach. Na zlecenie Luftwaffe wykonywali na nich próby zamrażania, wysokościowe oraz z wodą morską. Więźniów przetrzymywano w basenie z lodowatą wodą, zamykano w komorze ciśnieniowej, narażając ich na ekstremalne zmiany ciśnienia, oraz zmuszano do picia chemicznie przetworzonej wody morskiej. Innych celowo infekowano zarazkami malarii i ropowicy, aby wypróbowywać na nich leki. Setki ludzi zmarło na skutek tych działań.

Kiedy stanie się plecami do dawnego budynku gospodarczego, to po prawej stronie wysadzanej topolami alei widać zrekonstruowany barak W tym miejscu znajdował się kiedyś rewir szpitalny

Miejsce, w którym znajdował się dawny rewir szpitalny, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Na zdjęciu widać więźnia, którym zajmuje się dwóch dentystów w nowocześnie jak na tamte czasy wyposażonym gabinecie

Leczenie więźnia na oddziale dentystycznym, zdjęcie propagandowe SS, ok, 1938/41 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

W płytkim zbiorniku z wodą siedzi opatulony w grube ubranie więzień. Dodatkowo ma na sobie kamizelkę ratunkową. Obok niego, na skraju zbiornika, stoją dwaj esesmani. Pochyleni do przodu prowadzą pomiary na więźniu, poddając go niebezpiecznej dla życia próbie zamrażania

Lekarz SS Sigmund Rascher (pośrodku) podczas próby zamrażania, dokumentacja zdjęciowa SS, 1941 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

„Rewiry szpitalne w obozach koncentracyjnych, w każdym razie tak było w Dachau, żadną miarą nie odpowiadały wyobrażeniom, jakie człowiek [...] ma o szpitalach. Nasz był niegościnnym miejscem, w którym nie było przyjaznej atmosfery niesienia lekarskiej pomocy [...]. Za obłudną zewnętrzną fasadą kryła się całkowita obojętność wobec prymitywnych reguł higieny i aseptyki, zdradzająca mentalne nastawienie lekarzy z SS, których oddelegowano do opiekowania się niskowartościowym bydłem, jakim dla nich byliśmy.”

Relacja świadka o rewirze szpitalnym, Edmond Michelet, więzień KZ Dachau 1943 – 1945