Wirtualne zwiedzanie

15 Sala Pamięci (Wystawa Główna)

edeW Sali Pamięci na końcu głównej wystawy w Muzeum – MiejscuPamięci Dachau znajduje się aktualnie ponad 130 tablic i kamieni pamiątkowych. Sala służy upamiętnieniu poszczególnych osobistości oraz grup osób, więzionych w Dachau. Osoby prywatne i instytucje mają możliwość fundowania tutaj tablic pamiątkowych dla ofiar tutejszego obozu koncentracyjnego.

W 2011 r. zainstalowano w Sali Pamięci trzy terminale, w których można zajrzeć do „Księgi Pamiątkowej ofiar obozu koncentracyjnego Dachau”, tak w wersji elektronicznej jak i drukowanej. Księga ta przywraca więźniom, których zamęczono tu na śmierć, ich nazwiska i umożliwia indywidualne wspominanie każdej z tych osób z godnością. W terminalach zwiedzający mogą sprawdzić nazwisko, narodowość, zawód, miejsce i dzień urodzenia oraz datę śmierci więźniów. Księga zawiera nazwiska 32.205 ofiar. Nazwisk dalszych 8.3000 zamordowanych w Dachau mężczyzn i kobiet nie udało się ustalić.

Zdjęcie przedstawia Salę Pamięci. Na ścianach wiszą tablice pamiątkowe w różnych kolorach i o różnych kształtach, mające upamiętniać poszczególne ofiary lub grupy ofiar. W dwóch szklanych gablotach, które znajdują się pośrodku pomieszczenia, wyeksponowano kolejne tablice i przedmioty pamiątkowe

Sala Pamięci, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Po wejściu do Sali Pamięci po prawej stronie widać trzy terminale, które umożliwiają przejrzenie po nazwiskach „Księgi Pamiątkowej ofiar obozu koncentracyjnego Dachau”

Terminale umożliwiające wgląd do „Księgi Pamiątkowej ofiar obozu koncentracyjnego Dachau”, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)