בקשות ושעות פתיחה

ארכיון וספריית אתר ההנצחה פתוחים בימים ג' עד ו' בין השעות 9:00 עד 17:00 וניתן להכנס אליהם לאחר תיאום מראש

לבקשות נא לפנות בדוא"ל אל: archiv@kz-gedenkstaette-dachau.de

bibliothek@kz-gedenkstaette-dachau.de

ארכיון

Archive

עם הקמת אתר ההנצחה בדכאו בשנת 1965 הוקמו גם הארכיון והספריה. שניהם פתוחים לציבור וניתנים לשימוש לאחר תיאום מראש.  

הארכיון מכיל חומרים מסוגים ומקורות שונים:
מסמכים בכתב    •  
(צילומים (כמות: מעבר ל- 6000    •  
מפות    •  
מוצגים מקוריים תלת מימדיים    •  
(הקלטות (כמות: 350    •  
(סרטים (כמות: 1200    •  
כקריטריון לאסיפה תקפים כל ההיבטים על היסטוריית מחנה הריכוז דכאו. הארכיון מכיל מקורות מסוגים שונים: מעבר לכל עדויות ראייה של אסירים שניצלו, מסמכים מזמן הקמת וניהול המחנה, מסמכים ממשפטי המלחמה כמו גם מסמכים הקיימים מוועדת האסירים הבינלאומית שהוקמה לאחר השיחרור.

לצד אלה קיים גם חומר על היסטוריית המחנה לאחר 1945 (מחנה אסורים בתוכנית הצבא האמריקאי לפושעי מלחמה, מחנה פליטים) ולעבר אתר ההנצחה.

הארכיון מקבל השלמה דרך אוסף נרחב של קטעי עיתונות ומאמרים בנושאים מחנה הריכוז, השואה, מחתרת, גלות, משפטי המלחמה נגד הפושעים, פיצויים, התמודדות עם תקופת הנאציונל סוציאליזם.

קובץ רישום אסירים ממוחשב מכיל מידע על מעבר ל- 90 אחוז מתוך מעל ל- 200,000 אסירים שנאסרו במחנה הריכוז דכאו.

בשימוש הארכיון ובקבלת מידע מקובץ רישום האסירים תקפות הוראות החוק הבווארי לארכיונים כמו גם ההוראות הגרמניות לחסיון פרטים.

הספריה

Library

הספריה מכילה כ- 14,000 כרכים בנושאים שצוינו עם התרכזות בהיסטוריה של מחנה הריכוז דכאו כשלעצמו. להשלמת המצאי בספריה נשמרות בה גם עבודות מקצועיות, עבודות סמינר, עבודות מגיסטר, עבודות דיפלומה וחיבורים מבחינות שלא התפרסמו.

הספריה היא ספריה לשימוש מקומי. הווה אומר כי ניתן לעיין בחומר רק בחדרי אתר ההנצחה. 

bibliothek@kz-gedenkstaette-dachau.de