סיור וירטואלי

2 המחלקה הפוליטית

במסלול המוביל ממרכז המבקרים לבניין השער (Jourhaus) ניתן לראות שמונה תומכי ברזל המסמנים את מיקומו הקודם של בניין היסטורי: הבניין הארוך של המחלקה הפוליטית ששימש את משטרת המדינה החשאית (גסטפו).

ככלל, החל הליך הקליטה הטראומטי של האסירים החדשים בחדרי בניין זה. המחלקה הפוליטית אספה ותיעדה את המידע האישי של האנשים שהגיעו, דאגה לצלם את האסירים עבור הרישומים שניהלה, הכינה את תיקי האסירים וחילקה את מספרי האסיר. המחלקה ניהלה את רישום הקליטה של כל אסיר ואסיר והעברות למחנות אחרים. היא תיעדה גם את שחרורם או את מותם של האסירים. בנוסף, ניהלה המחלקה הפוליטית את חקירות האסירים, לעתים קרובות תוך שימוש בעינויים.

שני תומכי ברזל בולטים במקביל מן הקרקע לצידי דרך האספלט. הם מסמנים את מיקומו לשעבר של בניין המחלקה הפוליטית

המיקום לשעבר של בניין המחלקה הפוליטית המסומן באמצעות תומכי ברזל, 2017 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו)

שלוש תמונות סדורות זו לצד זו, אשר מראות את בנו אופנהיימר בפרופיל, מלפנים ובחצי פרופיל

תמונות האסיר של בנו אופנהיימר, אשר צולמו על ידי אנשי המחלקה הפוליטית במחנה הריכוז דכאו, 1937 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו)