סיור וירטואלי

1 בניין השמירה הראשי של מחנה האס-אס

ממערב למרכז המבקרים נמצאים שרידי היסודות של בניין השמירה הראשי של מחנה האס-אס. החל משנת 1936 שימש בניין שער זה ככניסה הראשית לאזור מפקדת משמר מחנה האס-אס, אשר שימש כקסרקטין של אנשי האס-אס, שהיו אחראים על השמירה במחנה האסירים.

בניין השמירה הראשי של מחנה האס-אס היה גם המקום הראשון בו דרכו האסירים שהועברו למחנה הריכוז בפעם הראשונה. האסירים הובאו לתחנת הרכבת של דכאו ונאלצו לצעוד את הדרך למחנה בהשגחת שומרי האס-אס. היו גם אסירים, אשר הועברו למחנה באוטובוסים או במשאיות. מסילת הרכבת, שחיברה ישירות בין תחנת הרכבת של דכאו למחנה האס-אס, שימשה אף היא להובלת אסירים למחנה.

מבנה מרשים ובמרכזו קשת השער, מעליו מתנוססים דגלים עם סמלי האס-אס וצלבי קרס ובחזיתו ביתן שמירה

בניין השמירה הראשי של מחנה האס-אס, תצלום תעמולה של האס-אס, בסביבות שנת 1939 (יד ושם)

מספר יסודות אבן הבולטים ממשטח החצץ, ברקע מרכז המבקרים ומגדל השמירה

שרידי יסודות בניין השמירה הראשי של מחנה האס-אס הנמצאים מול מרכז המבקרים, 2010 (אתר ההנצחה של מחנה הריכוז דכאו)