Wirtualne zwiedzanie

1 Główna Wartownia SS

Na zachód od Centrum Informacyjnego dla Zwiedzających znajdują się pozostałości fundamentów Głównej Wartowni SS. Budynek z bramą wejściową stanowił od 1936 r. główne wejście na teren komendantury w obrębie zakwaterowania SS. Znajdował się tam obóz dla esesmanów, będących strażnikami w obozie więźniarskim.

Główna Wartownia SS była ponadto miejscem, gdzie trafiający do Dachau więźniowie mieli pierwszy kontakt z tutejszym obozem koncentracyjnym. Więźniów dostarczano pociągami na dworzec w mieście, skąd pod eskortą esesmanów musieli maszerować do obozu. Niektórych więźniów dostarczano tam także autobusami lub ciężarówkami. Transporty więźniów przybywały do obozu również bezpośrednio bocznicą kolejową, łączącą dworzec w Dachau z obozem SS.

Kilka lekko wystających kamiennych fundamentów w żwirze, na drugim planie Centrum Informacyjne dla Zwiedzających i wieża wartownicza

Pozostałości fundamentów Głównej Wartowni SS przed Centrum Informacyjnym dla Zwiedzających, 2010 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Imponujący budynek z łukami bram i flagami z symbolem SS oraz swastyką, przed którym stoi straż.

Główna Wartownia SS, zdjęcie propagandowe SS, ok. 1939 (Yad Vashem)