Wirtualne zwiedzanie

2 Wydział Polityczny

Na drodze z Centrum Informacyjnego dla Zwiedzających do budynku z bramą wejściową (Jourhaus) osiem metalowych trójkątów oznacza miejsce, gdzie stał wcześniej historyczny, długi budynek: siedziba Wydziału Politycznego Tajnej Policji Państwowej (Gestapo).

Z reguły traumatyczna procedura przyjmowania do obozu nowych więźniów rozpoczynała się w pomieszczeniach tego budynku. Wydział Polityczny rejestrował dane osobiste przybywających ludzi, sporządzał ich policyjne zdjęcia, zakładał akta osobowe i rozdzielał numery obozowe. Przy każdym więźniu rejestrowano jego przyjęcie, relokację do innych obozów, zwolnienie lub śmierć. Poza tym Wydział Polityczny zajmował się przesłuchiwaniem więźniów, często przy użyciu tortur.

Dwa równolegle ułożone metalowe kątowniki, lekko wystające z podłoża obok utwardzonego chodnika, pokazują, gdzie mieścił się dawny Wydział Polityczny

Dawna lokalizacja Wydziału Politycznego oznaczona metalowymi kątownikami, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Trzy ułożone obok siebie zdjęcia, ukazujące Benno Oppenheimera z profilu, en face i z półprofilu

Zdjęcie identyfikacyjne Benno Oppenheimera zrobione przez Wydział Polityczny KZ Dachau, 1937 (archiwum państwowe Würzburg)