Wirtualne zwiedzanie

3 Pozostałości pierwszego obozu (1933 – 1937)

Od wejścia do obozu dla więźniów (Jourhaus) biegnie droga łącząca go z obozem SS. Z prawej i lewej strony widać przerwany wał, usypany z gruzu po zburzonych budynkach. SS wykorzystywało dawne budynki fabryki prochu i amunicji jako kuchnię dla więźniów, stołówkę i pomieszczenie rejestracyjne (wał z lewej) oraz jako warsztaty stolarskie, ślusarskie i krawieckie (wał z prawej). Na terenie późniejszego, rozszerzonego obozu ulokowane zostały własne przedsiębiorstwa SS jak np. Zakłady Odzieżowe SS (SS-Bekleidungswerk) czy Niemieckie Zakłady Zbrojeniowe (Deutsche Ausrüstungswerke).

Budynki zostały w latach 80. XX w. wyburzone. Z pozostałych po nich gruzów usypano ciągły wał, który odgraniczał teren Muzeum od terenu jednostki Bawarskiej Policji Prewencyjnej. Przy modernizacji muzeum w 2004 r. wał ten przerwano, odsłaniając niegdysiejszy łącznik drogowy.

Przy tej okazji odkryto pozostałości toru bocznicy kolejowej, którą dostarczano materiały dla przedsiębiorstw SS, wykorzystujących przymusową pracę więźniów. Ten fragment bocznicy nie był wykorzystywany do transportu więźniów.

W zachowanych do dzisiaj halach fabrycznych znajdowała się piekarnia obozowa. Do 1935 r. esesmani mieli tu także swoją wartownię, kantynę oraz kuchnię.

Obsadzony drzewami wał z materiału rozbiórkowego, graniczący z pozostałościami toru. Tor znajduje się po lewej stronie dawnego łącznika drogowego do obozu SS. Na drugim planie widać byłą piekarnię obozową

Wał z materiału rozbiórkowego i pozostałości toru po lewej stronie dawnego łącznika drogowego do obozu SS, na drugim planie dawna piekarnia obozowa, 2017 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Po lewej stronie przypominającego aleję łącznika drogowego znajduje się zachowany do dziś fragment toru. Ta bocznica kolejowa służyła w obozie koncentracyjnym do dostarczania materiałów dla przedsiębiorstw SS, wykorzystujących przymusową pracę więźniów. W 1945 r. widoczny był za bocznicą podłużny budynek warsztatów, który już nie istnieje

Widok na łącznik drogowy między obozem więźniarskim a obozem SS. Po lewej fragment toru, maj 1945 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Na czarno-białym zdjęciu lotniczym, ukazującym część byłego obozu SS, widoczne są numery, oznaczające siedem poszczególnych kompleksów budynków i miejsc. W dolnej części zdjęcia widoczny jest przylegający teren obozu więźniarskiego

Zdjęcie lotnicze ukazujące część obozu SS, lata 50-te XX w. (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

1) Główna Wartownia SS (1936 – 1945)
2) Piekarnia obozowa (1933 – 1945)/ Główna Wartownia SS, kantyna i kuchnia SS (1933-1935)
3) Kuchnia i jadalnia (1933 – 1937/38)/ później Zakłady Odzieżowe SS
4) Wydział Polityczny
5) Komendantura (1933 – 1945)
6) Jourhaus (1936 – 1945)
7) Warsztaty stolarskie, ślusarskie i krawieckie (1933 – 1938)/ później: Niemieckie Zakłady Zbrojeniowe