Wirtualne zwiedzanie

5 Jourhaus z bramą wejściową do obozu

Wejście i wyjście z obozu więźniarskiego, nazywanego przez SS oficjalnie „obozem dla prewencyjnie aresztowanych” (Schutzhaftlager), stanowił Jourhaus. Znajdowały się w nim pomieszczenia służbowe obozowego SS i Wydziału Politycznego. Budynek wybudowali w 1936 r. więźniowie w ramach reorganizacji obozu.

Słowo „Jourhaus” pochodzi z wojskowej praktyki językowej. „Jour” znaczy po francusku „dzień”, zatem termin ten był określeniem na budynek, w którym dzienna załoga dyżurna organizowała pracę więźniów, rozdzielała warty, wnioskowała o kary i skąd wysyłała inspekcje kontrolne do baraków. Z perspektywy więźniów Jourhaus stanowił centrum władzy SS.

Wybierani, kontrolowani i zależni od SS „więźniowie funkcyjni” przejmowali szereg zadań kontrolnych, nadzorczych i administracyjnych. Byli zmuszeni do wykonywania rozkazów SS, nawet jeśli zagrażały zdrowiu lub życiu współwięźniów, w przeciwnym razie sami narażali się na kary. Wielu z nich wykorzystywało swoją pozycję do ochrony współwięźniów. Angażowanie więźniów funkcyjnych było narzędziem władzy SS.

Wszyscy nowoprzybyli więźniowie przechodzili przez bramę Jourhausu z kutego żelaza, na której widniał napis „Arbeit macht frei” (praca czyni wolnym). Zdanie to było odzwierciedleniem bagatelizującej propagandy SS, która zmierzała do przedstawiania obozów koncentracyjnych jako „obozów pracy i wychowania”. Ponadto przejawiała się w nim pogardliwa postawa wobec więźniów jako ludzi, gdyż praca przymusowa była narzędziem eksterminacji i terroru SS.

Jourhaus jest podłużnym budynkiem, z wieżą wartowniczą umieszczoną na środku dachu. Pod nią znajduje się szerokie przejście ze sklepieniem łukowym, a w nim brama z kutego żelaza, na której widnieje napis “Arbeit macht frei”

Jourhaus z widokiem na obóz więźniarski, 2010 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

Za dwoma drzewami i z widokiem na obóz stoi podłużny Jourhaus, pośrodku którego znajduje się szerokie przejście ze sklepieniem łukowym. Brama z kutego żelaza z napisem “Arbeit macht frei” służyła za wejście i wyjście z obozu. Również obecnie stanowi główne wejście dla zwiedzających, którzy chcą obejrzeć Muzeum – Miejsce Pamięci Dachau

Jourhaus tuż po wyzwoleniu, w bramie byli więźniowie i amerykańscy żołnierze, maj 1945 (Muzeum-Miejsce Pamięci Dachau)

„Otwarto bramę wjazdową z kutego żelaza. […] Baraki połyskiwały zielonkawo przez druty kolczaste. Nawet z daleka było widać, że wszystko tu było utrzymane w pedantycznej czystości, ani jednego skrawka papieru. Ale nad wszystkim unosiło się coś bezlitosnego, okropnego, lodowatego. Nigdy wcześniej żadne otoczenie w życiu nie wydało mi się tak bezgranicznie niebezpieczne i wrogie.”

Relacja świadka o przyjeździe przed Jourhaus w KZ Dachau; Edgar Kupfer-Koberwitz, więzień KZ Dachau 1940 – 1945