Zapytania i godziny otwarcia

Archiwum i biblioteka Muzeum Miejsce Pamięci Dachau są dostępne, po uprzednim zgłoszeniu, od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować na poniższe adresy elektroniczne:

archiv@kz-gedenkstaette-dachau.de

bibliothek@kz-gedenkstaette-dachau.de

Archiwum

Archive

W 1965 roku, razem z Muzeum Miejsce Pamięci Dachau, powstały Archiwum i Biblioteka. Obie instytucje są ogólnodostępne i mogą być zwiedzane po uprzednim zgłoszeniu.

Archiwum zawiera:

   •    dokumenty pisemne
   •   zdjęcia (ponad 6 000)
   •   mapy
   •   oryginalne relikty trójwymiarowe
   •   nagrania (350)
   •   filmy (1200)

Archiwum dysponuje źródłami różnego rodzaju: przede wszystkim relacjami byłych więźniów, dokumentami administracji obozowej, aktami procesów powojennych oraz dokumentami, powstałego po wyzwoleniu Międzynarodowego Komitetu Byłych Więźniów (CID).

  Ponadto istnieją materiały dotyczące historii obozu po 1945 roku (obóz internowania wg programu War Crimes Armii Amerykańskiej, obóz dla uchodźców) oraz świadectwa historii samego Muzeum Miejsca Pamięci Dachau.

 Uzupełnieniem tych materiałów są wycinki prasowe na temat obozów koncentracyjnych, holocaustu, ruchu oporu, emigracji, powojennych procesów nazistów, odszkodowań, oraz inne opracowywania dotyczące czasów nazizmu.

 Skomputeryzowany rejestr więźniów zawiera dane 90% wszystkich ofiar tzn. 200 000 więźniów obozu koncentracyjnego w Dachau.

 Korzystanie z Archiwum i informacji zawartych w rejestrze więźniów regulują przepisy Bawarskiej Ustawy o Archiwach oraz przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Biblioteka

Library

Biblioteka dysponuje zbiorem około 14 000 pozycji dotyczących wyżej wymienionych tematów, przy czym najistotniejszym zagadnieniem jest historia obozu koncentracyjnego.

Zbiór nieopublikowanych prac dyplomowych, seminaryjnych, magisterskich i egzaminacyjnych uzupełnia księgozbiór.

Z biblioteki można korzystać tylko w pomieszczeniach Muzeum Miejsce Pamięci Dachau.

bibliothek@kz-gedenkstaette-dachau.de