Plan Muzeum Miejsce Pamięci

Plan muzeum przedstawiający historyczne budynki, pomniki powstałe po 1945 roku oraz rekonstrukcje jest dostępny tutaj.

Map of the Memorial Site